Artikelen

Uit de pastorie

Gegevens

Bij de diensten

Zien wat je niet kunt zien met je ogen. Dat is het thema dat in de zondagse diensten van de 40-dagentijd tot en met Pasen steeds weer terugkomt. Om te zien wat je niet met je ogen kunt zien, moet je geloven dat het er is. Dat is belangrijk als het om zaken van het hart gaat. Liefde, opofferings-gezindheid, vergeving: het is niet altijd zichtbaar, maar toch is het er. En het is belangrijk voor hoe we in het spoor van Christus met elkaar samenleven. In het Johannesevangelie is ‘zien’ hetzelfde als geloven. Daarom kun je ook zien en toch blind zijn – zoals de mensen in Johannes 9 die het wonder van de genezing van de blindgeborene wel hebben gezien met hun ogen, maar daarin met hun hart niet allemaal dezelfde waarheid zien. De eerste zondag van de 40dagentijd op 18 februari lezen we uit dit verhaal, waarin Jezus zegt dat hij in de wereld is gekomen om mensen die blind zijn te laten zien. Tibia luistert de dienst muzikaal op en we vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal aan tafel.

De tweede zondag van de 40dagen tijd op 25 februari gaat over het inzicht dat een nieuw begin soms offers kost. We lezen het verhaal over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen (Johannes 12:20-36). De muzikale begeleiding van de dienst is in handen van Suetana Musica.

De vierde zondag van de 40dagentijd op 11 maart houden we een speciale themadienst over Judas. In deze dienst zingt het musicalkoor een heel aantal liederen over Judas en geeft daarmee een alvast een klein voorproefje op de musical Judas die het twee weken later uitvoert. Centraal staat in de dienst het verhaal over de zalving van Jezus in Betanië en de reactie van Judas daarop (Johannes 12:1-8). Wie is Judas? Dat is een vraag die we ook na het bekijken van de musical niet helemaal kunnen beantwoorden, zo heb ik me laten vertellen. Er zijn in de loop van de geschiedenis heel veel verschillende ideeën ontstaan over wie Judas is. Meestal zien we in hem de slechterik. Toch kun je ook andere kanten in hem ontdekken. Ook al gaat het om minder leuke kanten, zoals niet zien wat je hoopt.

Hartelijke groet, Gea Smit          

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude