Artikelen

Kerkbalans

Gegevens

Kerkbalans
Onder het credo “KERK ZIJN WIJ SAMEN” start in januari 2018 de actie Kerkbalans 2018. Met binnenkort de verbouwde en verfraaide St. Jan in het vooruitzicht, doen wij ook in 2018 weer een beroep op uw saamhorigheid en vrijgevigheid. De instandhouding van onze Kerkgemeenschap, ons kerkgebouw en alles wat daarbij hoort, kost nu eenmaal jaarlijks geld. In de uitnodigingsbrief aan alle parochianen om bij te dragen aan deze instandhouding treft u ook dit jaar weer een financiële verantwoording aan, evenals de gebruikelijke Intekenkaart om weer mee te doen. Uw jaarlijkse financiële bijdrage (al dan niet gespreid over het jaar over-gemaakt) is onontbeerlijk voor de instandhouding van onze geloofs-gemeenschap. Wij zullen het dan ook zeer op prijs stellen als u de Intekenkaart wilt invullen en aan ons terug wilt zenden. Uw bijdragen aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen” of “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”, en zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. Wij rekenen graag weer op uw hulp en financiële ondersteuning. Geef vóór en óm je kerk! Een vernieuwde St. Jan die onze gemeenschap weer nieuwe inspiratie zal geven en troost zal bieden wanneer dat nodig is. Bij voorbaat onze dank! 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude