Artikelen

Renovatie van de Sint Jan

Gegevens

Sluiting CD en opening Sint Jan
De datum van definitieve sluiting van de Christus Dienaarkerk en opening van de Sint Jan is vastgelegd. Er is een commissie aangesteld die hier op gepaste wijze aandacht aan gaat schenken met diverse activiteiten zowel in de CD kerk als in de Sint Jan.

Data om alvast te noteren:
Woensdag 9 mei of donderdag 10 mei ( Hemelvaartsdag) :slotviering in de CD kerk 
Zaterdag 12 mei: Vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van onze parochiekern
Zondag 20 mei : (1e pinksterdag) Openingsviering Sint Jan (herinwijding) door bisschop mgr. v.d. Hende 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude