Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Gegevens

Nieuws vanuit Noah’s Ark kinderhuis
De School
Dit jaar zijn we gestart met de hoogste klas van het voortgezet onderwijs. Dit staat ongeveer gelijk aan Havo, met daarnaast ook beroepsopleiding op een hoger niveau. Op school hebben we naast de dagstudenten nu ook zo’n 150 interne studenten, die dus ook in weekeinden en ’s avonds op ons terrein rondlopen. Een hele drukte, alle dagen. Als de school vakantie heeft is het gewoon stil, ondanks dat dan alle Noah’s Ark kinderen bezig gehouden moeten worden. Kleuterschool, lagere school en voortgezet onderwijs samen maakt dat we naast de kinderen die nog niet naar school gaan, zo’n 650 studenten hebben, waar we ook maaltijden voor maken. Onze keuken draait dan ook op volle toeren. Een van de favoriete vakken is autotechniek. Alle gemotoriseerde vervoermiddelen en machines worden door de studenten onderhouden en servicebeurten gegeven.

Momenteel is de algehele situatie in Uganda heel zorgwekkend. In een heel groot deel van het land, 50 provincies, is honger. Er is al heel lang geen regen geweest en voedsel is niet beschikbaar. Mensen proberen het gras te eten en de weinige bladeren die er zijn worden eindeloos gekookt. Ook insecten behoren tot het menu. Hier waar wij wonen hebben we regen, en er is voedsel, maar dat is door de noodsituatie in de rest van het land onbetaalbaar geworden. Zeker voor de locale bevolking. Sinds januari zijn de prijzen voor de eerste levensbehoefte met 45% gestegen. Doordat de situatie nijpend wordt geven nog meer mensen hun kinderen op en worden nog meer kinderen het slachtoffer. Zodoende hebben we bijna dagelijks kinderen die even veilig onderdak en eten krijgen, terwijl er naar een oplossing voor hen wordt gezocht bij familieleden.
De hele nieuwsbrief kunt u lezen op het aanplakbord in de kerk of op www.nacmu.org.

Voedselbankdag
Even alvast voor in de agenda:
Op zaterdag 23 september gaan wij weer de jaarlijkse Voedselbankdag organiseren. Wij hopen dat we weer veel houdbare produkten kunnen inzamelen voor de Voedselbank Leiden e.o. Het is nog steeds zo dat veel mensen afhankelijk zijn van de voedselbank.
Wij willen zo ons steentje bijdragen.
Zijn er mensen die ons die dag een uurtje willen helpen inzamelen, laat het even weten bij de diaconie. Vele handen maken licht werk.
 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude