Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Gegevens

Nieuw project: “Noah’s Ark”!
De Diaconie heeft het project voor de Rudolphstichting afgesloten.
We hebben gekozen voor een nieuw project en wel het kinderhuis Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda.
Kinderhuis is niet helemaal het juiste woord. Het is onderhand meer een dorp geworden. 17 jaar geleden begonnen Piet en Pita Buitendijk, een Nederlands echtpaar met het opvangen van een weggegooide baby. Nu is het uitgegroeid tot:
- Een thuis voor meer dan 170 kinderen, waarvan de meeste letterlijk zijn weggegooid.
- Een groot huis waar ruim 100 kinderen tot een jaar of 8-9 wonen en worden verzorgd.
- Family units, inmiddels 6 kleinere huizen waar per huis 10 kinderen vanaf 8-9 jaar wonen, zij worden verzorgd door een Auntie, een Oegandese vrouw.
- Een (ondervoedings)kliniek, waar medische zorg wordt verleend en voorlichting wordt gegeven, in het bijzonder aan moeder en kind.
- Basisschool waarvan een derde eigen kinderen is en twee derde kinderen uit arme gezinnen in de directe omgeving van Noah’s Ark.
- Voortgezet onderwijs, inclusief vakschool met technische, huishoudelijke en agrarische vakken.
- Boerderij, visvijvers.
Wilt u nog meer weten dan kunt u terecht op www.nacmu.org
Op 7 mei tijdens het koffiedrinken komt Wilma Welten van de stichting Noah’s Ark ons wat meer vertellen over Noah’s Ark.
  

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude