Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Diaconie

Gegevens

Voedselbankdag

Allereerst willen wij melden dat wij op zaterdag 23 september jl, een Voedselbankdag hebben gehouden in de Dorpskern van Zoeterwoude.
De opbrengst was weer gigantisch. Namelijk 61 kratten vol met houdbare producten.
Wij willen een ieder die eraan heeft bijgedragen hartelijk danken voor deze opbrengst. Ook gaat onze dank uit naar een ieder die aan deze dag heeft meegewerkt.
In navolging hiervan willen wij als diaconie met de Adventtijd weer de mand in het kerkportaal plaatsen om houdbare producten in te zamelen voor de voedselbank.

 

 

Project “Noah’s Ark”

Ook vragen wij uw aandacht voor ons project: Noah’s Ark Childrens Ministry Uganda. Zij zijn een niet kerkelijk gebonden christelijke organisatie in Oeganda. Met onder meer een kinderhuis, scholen en een medisch centrum. Zij richten zich op de meest kwetsbare kinderen in de samenleving en de straatarme bevolking in de wijde omgeving. Het kinderhuis is groot en biedt een thuis aan zo’n 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 11 jaar. Niet omdat dit het beste thuis in de wereld is maar omdat er geen ander thuis was. Zij hebben hun eigen plekje en er zijn mensen die om hen geven. Een thuis waar ze welkom zijn en ze zich veilig voelen. Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief of op de website van Noah's Ark. We kregen kortgeleden ook een leuk filmpje toegestuurd opgenomen tijdens een kerkdienst.


 

 
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude