Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Huur Dorpskerk

Gegevens
Tarievenlijst verhuur Dorpskerk Zoeterwoude-dorp
Groot concert € 150,--
Klein concert € 100,--
Generale repetitie € 75,-- (1)
Benefiet concert € 75,--
Begrafenis € 350,-- (2)
Gebruik orgel € 50,-- (2)
Gebruik piano € 25,-- (2)
Organist € 100,-- (2)
Huwelijk € 250,-- (2)
Kunsttentoonstelling € 150,--
Huur podium € 5,-- per deel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Eerste uur gratis
(2) Tarieven gelden voor niet kerkleden. Voor kerkleden is de opbrengst van de collecte bestemd voor het kerkrestauratiefonds
 

De voornoemde huurtarieven worden in het geval dat de verwarming wordt gebruikt verhoogd met € 50,-- voor een groot concert en € 30,-- voor overige huur.

Verdere informatie kunt u inwinnen via email

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude