Artikelen

Wel en wee

Gegevens

Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email  
Ook kunt u contact opnemen met de scribamevr. P. van Kampen-Heijkoop (5802624) 
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester).
Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.
 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude