Artikelen

Renovatie van de Sint Jan

Gegevens

HERINRICHTING SINT JAN
Op 31 december 2016 werd de laatste viering in de Sint Jan gehouden. Na die tijd is er heel veel werk verzet. Bij de volgende nieuwsbrief ontvangt u allen op een aparte bijlage een uitgebreide beschrijving met foto’s van de werkzaamheden. Voor nu alvast een impressie van wat er allemaal gebeurd is en nog gedaan moet worden.
In januari 2017 werd de inventaris gedemonteerd en verwijderd en de vloer van het priesterkoor, het altaar en het tabernakel afgeschermd. De dakconstructie is behandeld met een schimmelwerend middel en de onderzijde van de dakplaten is geverfd. De bestaande kerkvloer is vervangen en voorzien van vloerverwarming. De koorzolder is uitgebreid om op de begane grond een afsluitbare (middels een glazen panelenwand) ontmoetingsruimte te creëren. Aan de kant van de sacristie is een toilet gemaakt en de keuken en de techniekruimte zijn vernieuwd. Er is een prachtige oplossing gevonden om de kruisweg (door de brand in 1964 deels verwoest) weer compleet te maken en er wordt gewerkt aan een idee om de kale wand achter het altaar meer uitstraling te geven. De doopvont is verplaatst en momenteel wordt de nieuwe verlichting gemonteerd. Inmiddels is ook gestart met de volgende fase van de verbouwing, de verplaatsing van het columbarium, de aanleg van 24 parkeerplaatsen achter de kerk, de bouw van een uitvaartcentrum op de plek van de huidige dagkapel, een berging bij de begraafplaats, een ruimte voor het secretariaat en een opslagruimte voor archief, en kerkbenodigdheden.
De kerk zelf is half mei klaar. De verwachting is dat de nevenruimtes voor eind 2018 glas en waterdicht zijn. De onderhandelingen m.b.t. de verkoop van pastorie en CD kerk zijn in een vergevorderd stadium.
Bij de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer en uitgebreidere informatie.
Aad Berk, namens beheercommissie 

Data om alvast te noteren:
Woensdag 9 mei of donderdag 10 mei ( Hemelvaartsdag) :slotviering in de CD kerk 
Zaterdag 12 mei: Vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van onze parochiekern
Zondag 20 mei : (1e pinksterdag) Openingsviering Sint Jan (herinwijding) door bisschop mgr. v.d. Hende 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude