Artikelen

Eerste Heilige Communie

Gegevens

Herhaalde oproep: Eerste Heilige Communie
In december ontvingen de kinderen van groep 4 van de Westwoud en Klaverweideschool een brief met aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie. Indien u een kind heeft op het speciaal onderwijs of elders en u wilt dat uw zoon of dochter meedoet met de voorbereidingen en de Eerste Heilige Communie ontvangt, neem dan contact op met de werkgroep Eerste Heilige Communie: email
Wilt u meer informatie bel dan met Margreet Onderwater
Werkgroep Eerste Heilige Communie
Bianca van Rooijen en Margreet Onderwater (071 5804073) 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude