Agenda

Lezing: Van boerderij tot kroonjuweel
Donderdag, 16. November 2017, 20:00

door Jan van Gent.

Niet voor niets maakt de Weipoort in het dorp Zoeterwoude deel uit van de cultuurhistorische kroonjuwelenvan de provincie Zuid-Holland. Vooral de unieke en gave erfgoedensembles van o.a. bebouwing en landschap zijn hier bewaard gebleven.

De hier gelegen monumentale boerderijen behoren tot de hallenhuisgroep, die zich in het midden van Nederland uitstrekt vanuit oost naar west. De meeste exemplaren dateren uit de tweede helft van de 17e eeuw, met de kenmerken van uit die tijd heersende architectuur.

Jan van Gent zal  tijdens de lezing de architectuur van de boerderijen in Nederland onder de loep nemen. Ook zien wij monumentale boerderijen die zijn omgebouwd tot woonboerderijen. Op de juiste wijze, met behoud van de monumentale plattelandsarchitectuur, zijn deze aangepast aan het geldende wooncomfort.

Naast de bovengenoemde hallenhuisgroep komen ook aan bod: De in het noorden gelegen Friese-huisgroep, met de kop-hals-romp boerderij in Friesland, de stolpboerderij in Noord-Holland en de grote boerderijen op de vruchtbare zeeklei van Groningen. Beneden de grote rivieren vinden wij de dwarshuisgroep in vorm van de Brabantse langgevelboerderij en de gesloten hoeve in Limburg. Het boerderijtype in Zeeland, met de grote oogstschuren die geheel zijn aangepast aan de beoefening van de akkerbouw, wordt aangeduid met de Zeeuwse schuurgroep. In de zuidwesthoek van Brabant is een type boerderij overgekomen uit Vlaanderen; men spreekt daarom ook van de Vlaamse schuurgroep. Bovendien wordt een blik geworpen op de boerderijen in de Noord-Oostpolder, waarvan enkele zijn opgenomen als Rijksmonument.

Locatie Ons Huis Kosterspad 3 Zoeterwoude
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude