Agenda

‘Werkgroep’ Tekstlezen
Woensdag, 6. Maart 2019, 15:00 - 16:00

Wie het interessant vindt zich te verdiepen in de wereld van de Bijbel en een paar verzen wat uitgebreider wil bestuderen (op achtergrond, woordgebruik, tijd van ontstaan, bedoeling), is van harte welkom een keer aan te schuiven bij de groep ‘tekstlezen’. We komen op woensdagmiddag 27 februari, 6 maart en 27 maart om 15:00 uur bij elkaar in Ons Huis.

We lezen dan uit teksten die op de 1e (Matteüs 26:46-56), 2e (Jesaja 58:1-10) en 5e (Johannes 11:17-44) zondag van de 40 dagentijd in de kerk de Schriftlezing zijn (zie agenda voor de teksten). Gea vertelt wat over de tekst, we lezen een aantal verzen eerst in zijn geheel en daarna gaan we vers voor vers op zoek naar wat er bedoeld wordt. Daarbij laten we alle vragen toe die er maar opkomen. Tot nu toe is gebleken hoe al onze verschillende lezingen van de tekst samen verrijkend werken voor je eigen begrip van de teksten. Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

 

 

 

 

Locatie Ons Huis Kosterspad 3 Zoeterwoude
   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude