Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Uit de pastorie

Details

Wanneer we ons oprecht afvragen welk persoon in ons leven het meest voor ons betekent, merken we meestal dat dit niet degene is die adviezen, oplossingen of geneeswijzen aandraagt, maar iemand die onze pijn met ons deelt en onze wonden met een warme, tedere hand verzorgt. De vriend die stil bij ons kan zitten wanneer de wanhoop of verwarring groot is, die bij ons blijft tijdens intens verdriet of bij een sterfgeval, en die toegeeft dat niet alles te verklaren of te genezen is, en ons laat zien hoe machteloos we in werkelijkheid zijn – dat is de vriend die werkelijk om ons geeft.’ Dat schrijft Henri Nouwen. Ik wens het ons als gemeente rondom de Dorpskerk toe dat wij deze vrienden voor elkaar zullen zijn in het komende jaar.

Hartelijke groet, Gea Smit

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude