Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk

Uit de pastorie

Details

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. Johannes 10:14-16

Toen ik Ariëlle van de kinderopvang haalde stond er bij de deur van haar groep een meisje. Ze zei tegen mij: ‘ik ben een ánder kindje’. Daar moest ik even over nadenken... Het klonk een beetje verdrietig. Wat was er anders aan haar?
Al snel bleek dat ze met ‘anders’ bedoelde dat ze niet op de groep hoorde. Maar ze bedoelde dat niet als iets dat ze jammer vond, ze wilde zeggen: ‘ik ben te groot voor deze groep, ik ben ouder’. En daar was ze trots op.
‘Anders’ is niet altijd minder. Zo bedoelt de schrijver van Johannes ook iets positiefs als hij het over ‘andere schapen’ heeft. Hij bedoelt de gemeente waaraan hij schrijft, die bestaat uit christenen die niet uit de Joden kwamen, maar uit de mensen die eerst niet in de God van Israël geloofden. Zij hoorden er niet vanaf het eerste begin bij, ze hebben een andere bloedgroep. Maar, zegt de schrijver van het Johannesevangelie, jullie horen er wel bij! Je bent anders, maar deel van de ene kudde.
Deze tekst was 1 van de schriftlezingen in de doopdienst van afgelopen 3 februari. Deze zondag waren we met veel meer dan twee bloedgroepen in de kerk. De families en vrienden van de doopouders brachten een rijk palet aan achtergronden en levensvisies met zich mee: mensen die helemaal niets met de kerk hebben, mensen die hun hele levensstijl laten draaien om Gods Woord uit de Bijbel. In de afgelopen periode in de publieke discussie rondom de Nashville-verklaring, is gebleken hoe snel verschillen in levensovertuiging tot verwijdering en vervreemding leiden: dat je elkaars taal niet spreekt, dat je zo anders in het leven staat dat je elkaar niet begrijpt. Ook binnen onze gemeente is dat soms herkenbaar.

De doop heeft ons een mooi en kostbaar moment tot een eenheid gemaakt. Want de doop is geen teken van een mens op mens; het is een universeel teken van God aan mensen, overal ter wereld gedaan in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoe hoopvol om niet alleen te horen maar ook te zien hoe Christus mensen met elkaar verbindt!

Hartelijke groet,
Gea Smit
 

 

   
© 2015 Raad van Kerken Zoeterwoude